Zarząd Oddziału 
kadencje w latach 1976-2020

Zarząd I kadencii 1976 - 1979
Jerzy Filipiuk - prezes
Tadeusz Derlatka - wiceprezes
Leszek Szkutnik - wiceprezes
Jan Okowiński - czł. zarządu
Bogusław Blum - czł. zarządu
Elżbieta Maj - sekretarz
Józef Kopera - skarbnik

Zarząd II kadencji 1979 - 1982
Tadeusz Derlatka - prezes
Bogusław Blum - wiceprezes
Ryszard Rodak - wiceprezes
Elżbieta Maj - sekretarz
Józef Kopera -  skarbnik
Jacek Kapusta - czł. zarządu
Wacław Szpadzik - czł. zarządu

Zarząd III kadencji 1982 - 1984
Ryszard Kański - prezes
Bogusław Blum - wiceprezes
Elżbieta Maj - sekretarz
Antoni Jagielski - skarbnik
Tadeusz Derlatka - czł. zarządu
Leszek Szkutnik z-ca czł. zarządu

Zarząd IV kadencji 1984 - 1987
Tadeusz Derlatka - prezes
Jerzy Filipiuk - wiceprezes
Bogusław Blum - wiceprezes
Elżbieta Maj - sekretarz
Antoni Jagielski - skarbnik
Leszek Szkutnik - czł. zarządu

Zarząd V kadencji 1987 – 1990
Wojciech Gęsiak - prezes
Jerzy Filipiuk - wiceprezes
Leszek Szkutnik - wiceprezes
Elżbieta Idzikowska-Lech - sekretarz
Bożena Kaczmarek-Łyjak - skarbnik
Wacław Foryś - czł. zarządu
Mariusz Rodak - czł. zarządu
Bogusław Blum - z-ca czł. zarządu
Krystyna Sobieszczańska - z-ca czł. zarządu
W trakcie kadencji prezes Wojciech Gęsiak w czerwcu 1990 r. objął stanowisko Prezydenta m. Radomia.
Zarząd Oddziału Uchwałą Nr 16/90 postanowił, że Wojciech Gęsiak pozostanie prezesem
a jego obowiązki przejmie wiceprezes Jerzy Filipiuk.

Zarząd VI kadencji 1990 – 1994
Leszek Szkutnik - prezes
Elżbieta Idzikowska-Lech - wiceprezes
Jerzy Filipiuk - wiceprezes
Tatiana Bujanowska - sekretarz
Bożena Kaczmarek-Łyjak - skarbnik
Wojciech Gregorek - czł. zarządu
Mariusz Rodak - czł. zarządu
Ryszard Kański - z-ca czł. zarządu

Zarząd VII kadencji 1994 – 1997
Elżbieta Idzikowska-Lech - prezes
Jerzy Filipiuk - wiceprezes
Wojciech Gęsiak - wiceprezes
Jolanta Nita-Laskowska - sekretarz
Bożena Kaczmarek-Łyjak - skarbnik
Tatiana Bujanowska - czł. zarządu
Wojciech Gregorek - czł. zarządu
Mariusz Rodak - z-ca czł. zarządu
W trakcie kadencji, po ustąpieniu z funkcji wiceprezesa i członkostwa w Zarządzie kol. Wojciecha Gęsiaka,
który na Walnym Zjeździe SARP w Kazimierzu Dolnym wybrany został do Zarządu Głównego,
funkcję wiceprezesa objęła kol. Tatiana Bujanowska. Po rezygnacji kol. Wojciecha Gregorka i kol. Mariusza Rodaka
z funkcji w Zarządzie Oddziału, na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału w wyborach uzupełniających wybrani zostali
Jacek Kapusta - czł. zarządu
Witold Malmon - czł. zarządu

Zarząd VIII kadencji 1997 – 2000
Elżbieta Idzikowska-Lech - prezes
Tatiana Bujanowska - wiceprezes
Irena Głuszek - sekretarz
Jacek Kapusta - skarbnik
Bronisław Elżanowski - czł. zarządu
Elżbieta Maj - czł. zarządu
Andrzej Wyszyński - z-ca czł. zarządu

Zarząd IX kadencji 2000 – 2003
Elżbieta Idzikowska-Lech - prezes
Tatiana Bujanowska - wiceprezes
Monika Skwarczyńska-Orsetti - sekretarz
Mariusz Antos - skarbnik
Bronisław Elżanowski - czł. zarządu
Dorota Jączyńska - z-ca czł. zarządu

Zarząd X kadencji 2003 – 2006
Tatiana Bujanowska - prezes
Jerzy Filipiuk - wiceprezes
Bożena Kaczmarek-Łyjak - wiceprezes
Agnieszka Łapa-Żelachowska - sekretarz
Mariusz Antos - skarbnik
Dorota Jączyńska - czł. zarządu
Jolanta Nita-Laskowska - z-ca czł. zarządu
Bronisław Elżanowski - z-ca czł. zarządu

Zarząd XI kadencji 2006 – 2009
Tatiana Bujanowska-  prezes
Mariusz Antos - wiceprezes
Maria Foryś - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Dorota Jączyńska - czł. zarządu
Jolanta Nita - czł. zarządu
Jerzy Filipiuk - z-ca czł. zarządu
Jacek Kapusta - z-ca czł. zarządu

Zarząd XII kadencji 2009 – 2012
Tatiana Bujanowska- prezes
Mariusz Antos - wiceprezes
Bożena Kaczmarek-Łyjak - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Stanisław Bochyński - czł. zarządu
Bronisław Elżanowski - czł. zarządu

Zarząd XIII kadencji 2012 – 2015
Mariusz Antos - prezes
Tatiana Bujanowska - wiceprezes
Bożena Kaczmarek-Łyjak - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Stanisław Bochyński - czł. zarządu
Maria Foryś - czł. zarządu

Zarząd XIV kadencji 2015 – 2019
Paweł Rybak - prezes (2015-2016)
Izabela Sałata - prezes (od 2016)
Mariusz Antos - wiceprezes
Dorota Jączyńska - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Maria Foryś - Gaworska - czł. zarządu
Maciej Rodak - czł. zarządu (od 2016)
W 2016 r kol. Paweł Rybak objął stanowisko Architekta Miejskiego w Urzędzie Miejskim w Radomiu
i zrezygnował z pełnionej funkcji. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału w 2016r.
na stanowisko prezesa wybrano kol. Izabelę Sałatę oraz Macieja Rodaka jako członka zarządu.

12 grudnia 2017r.

Na Walnym Zjeździe Delegatów w Warszawie 12 grudnia 2017r.
uchwlono nowy "StatutSARP" i wydłużono kadęcję Zarządu Oddziału do 4 lat.

Pobierz Plik:

(sarp_statut.pdf)

Zarząd XV kadencji 2019 – 2023

W dniu 26 października 2019r. na Walnym Zebraniu programowo-sprawozdawczo-wyborczym
wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Magda Wielogórska - prezes
Maciej Rodak - wiceprezes
Mariusz Antos - sekretarz
Jadwiga Klimkiewicz - skarbnik
Katarzyna Wiosna - Osóbka - czł. zarządu
Michał Niziołek Belotti  - czł. zarządu
Izabela Sałata - Pochylska - czł. zarządu

Zarząd XVI kadencji 2023 – 2027

W dniu 21 wrześniaa 2023r. na Walnym Zebraniu programowo-sprawozdawczo-wyborczym
wybrano Zarząd Oddziału w składzie:

Katarzyna Wiosna-Osóbka - Prezes Zarządu Oddziału 
Magda Wielogórska - z-ca Prezesa
Izabela Sałata-Pochylska - Sekretarz 
Maciej Rodak -  Zarząd Oddziału 
Mariusz Antos - Zarząd Oddziału 
Eliza Rogala-Szwede - Skarbnik