Historia działalności stowarzyszeniowej architektów w Polsce sięga 1877 r.
W tym roku założono Krakowskie Towarzystwo Techniczne zrzeszające budowniczych i inżynierów.
Historia Oddziału Radomskiego wkracza w 45-ty  rok samodzielnej działalności - założenie Oddziału w 1976 r.
W roku 2017  SARP jako organizacja ogólnopolska obchodził 140-lecie działalności stowarzyszeniowej.
Wszystkie oddziały  zaprezentowały okazjonalne plakaty.