konkursy BIEŻĄCE


 
konkursy zakończone

organizator :
RTBS "Administrator" Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom

rekomendacja : 
SARP Oddział Radom
nr 004/R/2020

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA :

Sporządzenie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą
na działce nr 57/1 przy ul. Stasieckiego w Radomiu -- przygotowanej w trybie
i zakresie art. 6 i nast. ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219).

konkurs ogłoszony 07.08.2020r.
informaacja o wynikach konkursu 14.12.2020r.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zespołu zabudowy wielorodzinnej z zielenią towarzyszącą.
Konkurs był konkursem otwartym, jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu składali wnioski
o dopuszczenie do udziału w konkursie.  Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pod względem wizualnym,
użytkowym i ekonomicznym koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy.

W związku z  sytuacją epidemiologiczną  uniemożliwiającą odbycie publicznej wystawy prac konkursowych,
podjęto decyzję o zamieszczeniu wystawy na stronie internetowej Organizatora. 

I Nagroda

„DAR-PROJEKT”
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Hussien Maghraby
ul. Kościuszki 38 26-500 Szydłowiec
mgr. inż. arch. Hussien Mahraby
 

II Nagroda

Konsorcjum Q-Arch Sp. z o.o. – Wizja Sp. z o.o.
Wizja Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 3, Kraków 31-148
Q-Arch Sp. z o.o., ul. Cystersów 13/4-5, Kraków 31-553

 

Zespół projektowy:
mgr. inż. arch. Karol Korycki
mgr. inż. arch. Robert Ciuła
mgr. inż. arch. Małgorzata Deńko
mgr. inż. arch. Stanisław Deńko
mgr. inż. Stanisław Gorczowski
mgr. inż. arch. Robert Kuzianik
mgr. inż. arch. Andrzej Kwiatkowski
mgr. inż. arch. Anna Ostrowska
mgr. inż. arch. Anna Socha
mgr. inż. arch. Iwona Syga
mgr. inż. arch. Magdalena Tofil
 

wyróżnienie

Szaroszyk & Rycerski Architekci Sp. z. o.o. ul. Wiolinowa 2a, 02-785 Warszawa
mgr inż. arch. Piotr Szaroszyk