Nagroda A.Pinno

W 2004 z inicjatywy  Zarządu Oddziału pod sprawczym przewodnictwem ówczesnej Prezes Tatiany Bujanowskiej
opracowano regulamin przyznawania NAGRODY za twórczość w dziedzinie architektury
dla architektów zrzeszonych w SARP Oddział Radom.
Nagroda początkowo przyznawana corocznie  pod patronatem  Prezydenta Miasta Radomia dla autora lub zespołu autorskiego,
za obiekt zrealizowany, oddany do użytku w roku poprzedzającym i uznany przez powołane Jury, za najlepszy spośród przedstawionych.
Organizatorem jest Prezydent Miasta wraz z SARP Oddział Radom, przy współudziale  Fundatorów.
Autor nagrodzonej realizacj otrzymuje dyplom i pamiątkową statuetkę.
Sama statuetka również promuje środowisko lokalnych artystów, jest autorstwa radomskiego rzeźbiarza Wiesława Jelonka.
W celu promowania dobrej architektury pamiątkowymi dyplomani nagradzani są również pozostali  uczestnicy procesu inwestycyjnego
projektanci branżowi, kierownicy budów, inspektorzy oraz Inwestor.
W związku z tym organizacja wręczenia nagrody odbywa się przy wspólpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa BT Radom
Do tej pory zorganizowano 6 edycji przyznania Nagrody.

I edycja Nagrody w roku 2004

przyznano nagrodę za rozbudowę siedziby firmy DURRPOL w Radomiu.
zespół autorski :
- arch. Andrzej Wyszyński
- arch. Mariusz Antos

II edycja Nagrody w roku 2005

przyznano nagrodę za realizację budynku biurowego
z ogrodem wystawowym produktów firmy JADAR  w Radomiu.
zespół autorski :
- arch. Wojciech Gęsiak
- arch. Małgorzata Szkutnik-Kijak
- arch. Anna Tłuczkiewicz

III edycja Nagrody w roku 2006

przyznano nagrodę za rozbudowę zakładu cukierniczego M. Wasilewski w Radomiu.
zespół autorski :
- arch. Mariusz Rodak
- arch. Mścigniew Marciniak

IV edycja Nagrody w roku 2007

przyznano nagrodę za przeudowę budynku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Wydział Zamiejscowy w Radomiu
zespół autorski :
- arch. Jadwiga Klimkiewicz
- arch. Tatiana Bujanowska
- arch. Piotr Łobodziński

V edycja Nagrody w roku 2009

przyznano nagrodę za realizację  budynku Galeria Rosa w Radomiu
zespół autorski : 
- arch. Wojciech Gęsiak
- arch. Piotr Jawornik

VI edycja Nagrody w roku 2011

przyznano nagrodę za realizację Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu
autor arch. Piotr Wypchło